Minnesord PO site

Läs mer om vår saknad efter Per-Olof


 

 

Tävlingen genomfördes till minne av entreprenören och affärsmannen K G Englund som föddes i Hakarp1912 och växte upp i Norrahammar. Redan som 14-åring visade K G sin känsla för affärer då han, för eget intjänat kapital genom "knallande", kunde uppföra en liten bod på tomten där han sålde de mest skiftande varor. Han hade boden öppen till sent på kvällarna varigenom den blev en samlingspunkt för traktens ungdomar.Per-Olof Jern höll ett kort men spännande föredrag om KG Englund och berättade om hans bedrifter.


Gunnels bak-Bakningen 2022 Nof

Här nedan är ett litet urval av vad som hände på vårt museum 2021

Föreningsstämma tisdag 15 mars kl 18.00

I år hålls mötet på Industrimuseet, Hammarvägen 39. Anmäl ditt deltagande
till Gunnel Berström 070 947 31 94 eller eller Per-Olof Jern 070 39 33 25
senast fredag 11 mars. Vi serverar kaffe och fralla till en kostnad av 50 kr.


NHB 150 px

Öppettider och inträde

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                    15 januari - 23 april
Lördag - söndag        7 maj - 19 juni
Tisdag - söndag         26 juni - 21 augusti
Lördag och söndag    27 augusti - 25 september  
Lördagar                    1 oktober - 10 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

Opening hours and entry

Open 11 - 15 the following days:
Saturdays                        15 January - 23 April
Saturdays - Sundays       7 May - 19 June
Tuesday - Sunday           26 June - 21 August
Saturday and Sunday      27 August - 25 September
Saturdays                        1 October - 10 December
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

Öffnungszeiten und Eintritt

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:
Samstags                            15. Januar - 23. April
Samstag und Sonntag          7. Mai -  19. Juni
Dienstag - Sonntag              26. Juni - 21. August
Samstag und Sonntag         27. August - 25. September
Samstags                             1. Oktober - 10. Dezember
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar TEL 036 316621 
Ordförande Tommy Gustafsson  0707 793348

info@industrimuseet.se