Industrimuseet i Norrahammar är en ideell verksamhet som bedrivs av Föreningen Industri- & Bygdemuseet, Norrahammar.
Museet invigdes i juni 1999 och är inrymt i den gamla elementverk-
staden i Norrahammars Bruks tidigare lokaler.

Museets verksamhet inriktade sig från början på industrins och samhällets utveckling i den södra delen av Jönköpings kommun som omfattar samhällena Hovslätt, Sandseryd, Norrahammar, Barnarp, Taberg och Månsarp.
Under de senaste åren har museet utökats med fler utställningar bland annat en donation från Dr Hans Thulin
Museet innehåller numera också en del av före detta Radiomuseet som tidigare funnits på "Tändsticks-
området i centrala Jönköping. Radiomuseet finns inrymt i Industrimuseets utställning men finns också med en stor medieutställning på plan 1.


Museet är inrymt på plan ett, två och tre. Hiss finns.
På plan 1 finns brandbilen, en utställning om järnvägen samt lite allmän information om museet.
På plan 2, där receptionen finns, visar vi den industriella utvecklingen, som hade sin början i mitten av 1800-talet.
Plan 3 upptas av en utställning som visar järnets utveckling i vår bygd, en mer än 1.000 år gammal tradition.


Kontaktuppgifter
Industrimuseet
Hammarvägen 39
562 32  Norrahammar

Föreningens ordförande:
Tommy Gustafsson
Tel 0707793348
tommy.gustafsson@mejegard.net

Tel till museet 036 316621
Mail info@industrimuseet.se

Plusgiro 181270-0

Välkommen till Industrimuseet i Norrahammar

                  Öppettider och priser
Museet är ö
ppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                      15 januari - 23 april
Lördag - söndag           7 maj - 19 juni
Tisdag - söndag         26 juni - 21 augusti
Lördag och söndag    27 augusti - 25 september  
Lördagar                         1 oktober - 10 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

 

Om gruppbesök finns mer information här

Parkering

Museet ligger i Norrahammar (Hammarvägen 39) på det gamla industriområdets södra del. Infarten är mitt emot Folkets Hus.
Det finns parkering för bussar och bilar i direkt anslutning till museet inne på industriområdet.

Restauranger / matställen
I Tabergsådalen finns det ett antal mindre lunchställen. För grupper rekommenderar vi Spåhults Herrgård, Hotell Taberg eller Toppstugan (på Tabergs topp).. Du får mer information på kartan.

Blomkar
NHB 150 px

Öppettider och inträde

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                    15 januari - 23 april
Lördag - söndag        7 maj - 19 juni
Tisdag - söndag         26 juni - 21 augusti
Lördag och söndag    27 augusti - 25 september  
Lördagar                    1 oktober - 10 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

Opening hours and entry

Open 11 - 15 the following days:
Saturdays                        15 January - 23 April
Saturdays - Sundays       7 May - 19 June
Tuesday - Sunday           26 June - 21 August
Saturday and Sunday      27 August - 25 September
Saturdays                        1 October - 10 December
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

Öffnungszeiten und Eintritt

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:
Samstags                            15. Januar - 23. April
Samstag und Sonntag          7. Mai -  19. Juni
Dienstag - Sonntag              26. Juni - 21. August
Samstag und Sonntag         27. August - 25. September
Samstags                             1. Oktober - 10. Dezember
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar TEL 036 316621 
Ordförande Tommy Gustafsson  0707 793348

info@industrimuseet.se