När Wilhelm och Emil Spånberg, omkring 1870, köpte stångjärnshammaren "Norre Hammaren" vid Tabergsån blev detta upptakten till Norrahammars Bruk.
   Tillverkningen var då smidda jordbruksredskap, som till exempel plogar, harvar, kannor och kaffebrännare, men redan 1874 byggde bröderna ett gjuteri.
Den första gjutningen gjordes 1877.

Arbetare

De första produkterna som lämnade "bruket" 1873 var smidda. Det var var plogar, kannor kaffebrännare och andra hushållsprodukter. Den första gjutningen gjordes några år senare. och snart hade man en imponerande produktflora.

Gjuttekniken gjorde det möjligt att skapa helt nya produkttyper och att tillverka många av samma modell.
   Kaminer, kokspislar och ett varierat utbud av hushållsgods.
Många produkter kom bara till försökstadiet.

Norrahammars Bruk var från slutet av 1800-talet fram till 1991 en betydelsefull industri och en viktig arbetsgivare i kommunen.
   Bruket hade stor betydelse för hela länets industriella utveckling. Dess verksamhet skapade också förusättningar för många under-leverantörer och förädlingsföretag.

Norrahammars Bruk

Hushållskvarnar
Manglar
Gjutna badkar-
Gjutna och smidda värmepannor
Elektriska strykjärn  
Motorblock til PV444
och Hägglunds  

Radiatorer
Handgräsklippare
El-spisar
Gjutna komponenter
till Volvo, Scania, SAAB
Elpannor
Emaljerade varmvatten-
beredare

Norrahammars Bruk var under många år ett framgångsrikt gjuteri och var ett av nordens främsta.
    Till de mera udda inslagen i sortimentet hörde trädgrdsmöbler.
    På museet finns mycket mer information, många produkter, foton och texter.
    Här är en sammanställning över de produkter som tillverkades i längre serier:

Plogtillverkning1
NHB 150 px

Öppettider och inträde

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                    15 januari - 23 april
Lördag - söndag        7 maj - 19 juni
Tisdag - söndag         26 juni - 21 augusti
Lördag och söndag    27 augusti - 25 september  
Lördagar                    1 oktober - 10 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

Opening hours and entry

Open 11 - 15 the following days:
Saturdays                        15 January - 23 April
Saturdays - Sundays       7 May - 19 June
Tuesday - Sunday           26 June - 21 August
Saturday and Sunday      27 August - 25 September
Saturdays                        1 October - 10 December
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

Öffnungszeiten und Eintritt

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:
Samstags                            15. Januar - 23. April
Samstag und Sonntag          7. Mai -  19. Juni
Dienstag - Sonntag              26. Juni - 21. August
Samstag und Sonntag         27. August - 25. September
Samstags                             1. Oktober - 10. Dezember
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar TEL 036 316621 
Ordförande Tommy Gustafsson  0707 793348

info@industrimuseet.se