Möten med minnen
Som ett av tre museer (övriga var Vandalorum och Vetlanda museum) i Jönköpings län erhöll Industrimuseet i Norrahammar 2015 ett stipendium av Alzheimerfonden avsett att användas till en fortsättning av- och vidareutveckling av museets specialvisningar för personer med någon form av demensdiagnos.
   Dessa visningar, som fortsätter under 2016, vänder sig t.ex. till boenden på äldreboenden och personer som deltar i dagverksamhet tillsammans med anhöriga eller andra följeslagare.

Visningarna som äger rum utanför museets ordinarie öppettider är avgiftsfria och fika (kaffe/te med bulle och kaka) ingår. Museet är handikappanpassat.

Visningarna börjar vanligtvis kl. 10 och bruka vara ca 1½ till 2 timmar långa men kan anpassa efter önskemål.

Välkommen med förfrågan/anmälan till en eller flera visningar:
info@industrimuseet.se eller ring föreningens ordförande
Tommy Gustafsson  0707 793348

MM Fika DSC_0107
Orgel DSC_1002

Ovan: Fika i vår järnhistoriska sal.
Till höger: Den som vill får gärna prova orgeln i skolsalen

Klicka här om du vill veta mer om Möten med Minnen

NHB 150 px

Öppettider och inträde

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                    15 januari - 23 april
Lördag - söndag        7 maj - 19 juni
Tisdag - söndag         26 juni - 21 augusti
Lördag och söndag    27 augusti - 25 september  
Lördagar                    1 oktober - 10 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

Opening hours and entry

Open 11 - 15 the following days:
Saturdays                        15 January - 23 April
Saturdays - Sundays       7 May - 19 June
Tuesday - Sunday           26 June - 21 August
Saturday and Sunday      27 August - 25 September
Saturdays                        1 October - 10 December
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

Öffnungszeiten und Eintritt

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:
Samstags                            15. Januar - 23. April
Samstag und Sonntag          7. Mai -  19. Juni
Dienstag - Sonntag              26. Juni - 21. August
Samstag und Sonntag         27. August - 25. September
Samstags                             1. Oktober - 10. Dezember
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar TEL 036 316621 
Ordförande Tommy Gustafsson  0707 793348

info@industrimuseet.se