Fasad

Nästan i skuggan av det berg som gav smidesjärn åt de många hammarsmedjorna utmed Tabergsån ligger Industrimuseet.
Ett industri- och bygdemuseum som speglar bygdens industriella utveckling, från mitten av 1800-talet  fram till nu. Museet visar bredden på Brukets tillverkning från enkla köksredskap till tekniskt avancerade fastighetspannor.

Så här uttryckte sig Jönköpings förre kulturchef Anders Persson
om museet när han var på besök:

Norrahammars industrimuseum är en av dessa små pärlor i kommunen som är  värt ett besök om man är intresserad av industrihistoria eller vill se ett bra  exempel på hur man kan tillgängliggöra och föra vidare historien om en bruksort.
    Vår industrihistoria är nästa epok som fler av våra hembygds- och  byaföre-
ningar nu riktar in sig på efter att i många år främst ägnat sig åt det  agrala arvet. Utan alla dessa ideellt arbetande männis-
kor runt om i vårt avlånga  land skulle mycket av vår historia försvinna och det är det som vi väljer att  minnas idag som kommer att bli vår historia i morgon.

I museet finns en mängd föremål, bilder och texter som visar det sociala livet i Tabergsådalen: Månsarp, Taberg, Barnarp, Norrahammar, Hovslätt och Sandseryd.

Fastigheten, som inrymmer museet, byggdes 1912 för radiatortillverkningen vid Norrahammars Bruk. När tillverkningen upphörde på 40-talet kom fastigheten att användas som bearbetningsverkstad för flera olika ändamål, bland annat gräsklippare och elvärme.

Större delen av första våningsplanet i museet visar hur.”Bruket” och de andra större företagen i tabergsådalen utvecklades.
På museets andra våningsplan kan du se hela utvecklingskedjan från rödjord till järn, respektive från bergmalm till tackjärn.
museets entréplan är den brandbil utställd som ingick i Norrahammars borgarbrandkår fram till 1956,

Anders Persson

Anders Persson berättar här om sina  erfarenheter från möbeltillverkning.

Mitt i Tabergsådalen

NORRAHAMMARS INDUSTRI- & BYGDEMUSEUM

HAMMARVÄGEN 39
NORRAHAMMAR

TEL 036 316621

info@industrimuseet.se

NHB 150 px