Industrimuseet öppnar för säsongen
den 12 maj kl 13

Ett nytt verksamhetsår för Industrimuseet började den 1 mars. Stämman hölls även i år i Freskosalen i Folkets Hus.
   Till mötets ordförande valdes Hans-Olof Ekman och till sekreterare Inger Sjölander. Styrelsen fick full ansvarsfrihet av stämman och omvaldes. Per-Olof Jern är ordförande och Siri Fransson kassör även detta år.
    Per-Olof Jern redogjorde för de viktigaste aktiviteterna under 2017och framhöll vikten av att medlemmarna engagerar sig i arbetet i föreningen. Det behövs fler guider och värdar för att föreningen skall kunna bibehålla öppettiderna på nuvarande nivå.

Efter kaffepausen tog Thomas Ahlebro över ordet. Han har arbetat som marknads-
ansvarig på Husqvarna och Electrolux, numera egen företagare och bland annat verksam på Huskvarna Fabriksmuseum.
   Ämnet för hans anförande var samgåendet mellan Husqvarna och Norrahammars Bruk 1918 och deras gemensamma verksamheter fram tills de gick skilda vägar 1972.
    För de flesta var det historiska nyheter och bland bilderna och filmerna Thomas visade var det mesta nytt för mötets medlemmar. Filmerna som Thomas visade kan ses på Industrimuseet.

Föredrag med många nyheter om hur Husqvarna och Norrahammars Bruk utvecklades - på  föreningsstämman 1 mars


Öppettider
och priser

Museet har öppet lördagar och söndagar från lördagen den 12 maj till söndagen den 23 september.
   26 juni till 19 augusti är museet öppet tisdag till söndag.  
   Midsommarafton och midsom-
mardagen stängt.
   Gruppbesök mottages hela året!

Öppettider kl 13 - 17.

Inträde 50 kr per person
(föreningsmedlemmar fritt inträde).
Ungdom under 15 år gratis.

 

Opening hours

12 May - 23 September, Saturdays and Sundays, 1pm - 5pm.
26 June - 19 August is the museum open daily, Mondays closed).
   Please note, that the museum is closed on Midsummer's Eve and Midsummer's Day, 24 and 25 June 2016.
   Admission: Adults 50 SEK. Free for children under 15.

 

Öffnungszeiten

Das Museum ist immer von 13 bis 17 Uhr geöffnet.
12. Mai - 23. September, samstags und sonntags.
26. Juni - 19. August, täglich außer montags.
   Am 24. und 25. Juni ist das Museum wegen dem Mittsommerfest geschlossen.
   Für Jugendliche unter 15 Jahren ist der Eintritt frei.
 

 

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar
TEL +46 36 316621

info@industrimuseet.se

NHB 150 px