Dr Thulins samlingar

Julmarknad i museet söndag 10 december kl 13- 17

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English. The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.

BLACK

FRIDAY

-50% today only

I museet finns ett 20-tal handlare utplacerade. Gå runt på museet och titta på utställningarna samtidigt som du får lite julstämning av alla handlarnas erbjudanden. Här kan du också köpa museets egen hembakade ostkaka.

I entrén till vårt museum finns Peder Losten och signerar sin nyutgivna bok "På Brukets tid". En bok som handlar om Norrahammars utveckling från bondesamhälle industribygd. Peder berättar om många kända norrahammarsprofiler och deras öden.

På gården finns det också handlare som du kan köpa ost, korv och rökt fisk. På gården kan du också köpa varm korv med bröd.

Både Industrimuseet och Radiomuseet är öppet och här finns servering med tilltugg. Dessutom är det fri entré!

Från kl 16 kan du som lånat ut en tavla till vår Djurfeldtutställning också hämta tillbaka den. Och tack för lånet, tavlorna var mycket populära!

Det är okänt exakt hur länge man har brutit järnmalm i Taberg, men

bergsbruket omnämns redan under 1400- och 1500-talen. Ett dokument från år 1490 berättar om en jönköpingskvinna som befanns vara skyldig till stöld. Hennesstraff blev att mista öronen och att ”tjäna vid berget”.

Den svenska bergshanteringen expanderade under stormaktstiden i takt med kungens expansionspolitik. Statsmakten kom att intressera sig för Taberg.

   Sålunda utfärdades privilegier för Tabergs bergslag år 1621. Fem

bergsmanshyttor och ett flertal mindre järnbruk fick malm från Taberg. Gruvdriften hade sin största omfattning under 1700-talet, då 14 masugnar var i drift.

   Tabergsmalmen, som förhållandevis var

järnfattig, fick under 1800- talet konkurrens av gruvor med järnrikare malm. På

1870-talet ökade dock brytningen till ca 10-12 000 ton malm per år.

   Flera järnbruk som smälte tabergsmalm gick då för högtryck, bland annat för att leverera tackjärn till fransk-tyska kriget. Så snart som 1895 hade dock brytningen av tabergsmalm upphört helt.

 

Den av hammarsmedjorna inom Tabergs bergslag som låg längst norrut kallades enkelt nog för Norre hammaren.

    Vid 1600-talets början var den

omkringliggande bygden glest befolkad, men allt eftersom flera mindre smedjor

och verkstäder anlades utefter Tabergsån, kom också bostadsbebyggelsen och invånarantalet att öka. Den långsträckta profil Norrahammar har idag, har sin

förklaring i dessa verkstäder som använde den forsande Tabergsån som energikälla.

Som en följd av konkurrens av den framgångsrika gruvdriften i Bergslagen och Norrbotten avvecklades bergsbruket i

Småland mot slutet av 1800-talet.

De små industrierna lades ned och

traktens många arbetare såg ut att gå en osäker framtid till mötes.

Men då kom Spånberg...

I Norrahammar fanns en man som hette Wilhelm Spånberg. Han drev ett flertal mindre anläggningar utmed ån och var känd både för sin företagsamhet och för sitt humör. En gång när han hade fått en dyr räkning för ett drivhjul som han hade låtit reparera hos ett gjuteri, svor han över det höga priset och lovade att han minsann skulle starta egen tillverkning av gjutna produkter.

    Så skedde också 1877 då han tillsammans med sin bror, löjtnant Emil

Spånberg, grundade Norrahammars Bruk. Den första gjutningen skedde den 24 februari samma år.

    Järnbruket innehöll, förutom gjuteri,

mekaniska verkstäder plåtslageri, sågverk och snickerifabrik. Mantillverkade framför allt lantbruksredskap, men bruket blev snart känt även för spisar, kaminer och husgeråd.

 

 

 

 

Texten är författad av Vulkanteatern


The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English. The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.