Rosenborg

En dag 1952 flyttade Axel Gunnesson från sitt hem Rosenborg. Han lämnade huset precis som det stod med möbler, kläder, husgeråd, livsmedel - allt.

Hans dotter, som så småningom ärvde huset, överlät det till Föreningen Industrimuseet i Norrahammar.

Axel Gunnesson var möbelsnickare till yrket och fortsatte därmed i sin fars anda. Han var dessutom verksam som begravningsentreprenör där han även fick nytta av sina kunskaper som musiker.

Gunnessons hem "Rosenborg" ligger som en liten ö, insprängd mellan det kommunalägda bostadsbolagets fastigheter i centrala Norrahammar.

Vill du se hur en medelålders man bodde på 1950-talet? Axel lämnade sitt hem precis som om han bara skulle gå ut för att hämta posten.

Du kan se alla hans verktyg och andra redskap på vårt museum där vi återuppbyggt hans snickeriverkstad.

Visningar sker efter överenskommelse . Skicka en mail till kristinagadh@gmail.com eller ring henne 0735340355 så tar hon kontakt med dig och bestämmer tid.

Barn i alla åldrar blir fascinerade över att man kunde bo och leva i en sådan här miljö,,,,,,

Precis så här såg det ut när Axel Gunnesson lämnade huset.

Axel gjorde stolar och bord i hög kvalitet, spelade utmärkt piano och var dessutom en omtyckt begrav-

ningsentréprenör.