Fler verksamheter på bruksområdet

Förra hösten samlade Jönköpings kommun in tankar och idéer om hur Bruksområdet i Norrahammar skulle kunna utvecklas och bli i fram-tiden. Kommunen arbetar med att ta fram en vision för hela bruks-området. För övrigt så har hela Norrahammars centrala delar genom-gått en uppfräschning vad gäller gator och offentliga platser det

senaste året. Själva bruksområdet har fått en rejäl uppsnyggning och lagom till höstmörkret i år tändes gatubelysningen för de interna vägarna i området.

Jönköpings kommun anlitade en konsult i september förra året för att se vad norrahammarsborna tycker om sitt samhälle, en så kallad ”Medborgardialog”. 650 svar kom in och de flesta villa att

”något skulle hända” på bruksområdet. De svarande tyckte också att man skull ta till vara bruksmiljön,

Många önskade caféer och restauranger med alkoholtillstånd, aktivi-teter för ungdom och mer parker och grönska. Man önskade också fler och annorlunda butiker. Bostäder fanns också med på önskelistan.

Vill du ta del av den pågående dialogen hösten 2023 kan beställa den som pdf genom att kontakta kommundelsutvecklare på Jönköping stadsbyggnadskontor.

Bruksområdet Norrahammar, flygfoto mot norr. Foto Anders Blomqvist.


Septemberljus 2022

September 2022 arrangerade ljusdesignstudenterna på Jönköpings tekniska högskola tillsammans med Jönköpings kommun en ljusmanifestation, Septemberljus.

Arrangemanget genomfördes lördagen den 25 september och pågick till långt fram på kvällen. Plats: Bruksområdet i Norrahammar. Många hade hörsammat kallelsen och evenemanget var mycket välbesökt.  Alla verksamheter på Bruksområdet hade öppet och var delaktiga i arrangemanget som blev mycket omtyckt.

Flera föreningar medverkade och även musikgruppen ”3 små grisar” och Svenska Kyrkan deltog. Ljuseffekterna var fantastiska och var spridda över hel området. Bilderna härintill ger ett litet smakprov.

13 maj 2022 var det första gången som Jönköpings kommun gick in som delarrangör på det allt mer aktiva

Bruksområdet. ”Brukets Dag” skall enligt kommunen vara ett återkommande, årligt arrangemang.

Foto Anders Blomqvist

Foto Lisbeth Lejon

Foto Karin Selldén

Ulla Blomqvist

Foto Karin Selldén