Fler verksamheter på bruksområdet

Förra hösten samlade Jönköpings kommun in tankar och idéer om hur Bruksområdet i Norrahammar skulle kunna utvecklas och bli i fram-tiden. Kommunen arbetar med att ta fram en vision för hela bruks-området. För övrigt så har hela Norrahammars centrala delar genom-gått en uppfräschning vad gäller gator och offentliga platser det

senaste året. Själva bruksområdet har fått en rejäl uppsnyggning och lagom till höstmörkret i år tändes gatubelysningen för de interna vägarna i området.

Jönköpings kommun anlitade en konsult i september förra året för att se vad norrahammarsborna tycker om sitt samhälle, en så kallad ”Medborgardialog”. 650 svar kom in och de flesta villa att

”något skulle hända” på bruksområdet. De svarande tyckte också att man skull ta till vara bruksmiljön,

Många önskade caféer och restauranger med alkoholtillstånd, aktivi-teter för ungdom och mer parker och grönska. Man önskade också fler och annorlunda butiker. Bostäder fanns också med på önskelistan.

Vill du ta del av den pågående dialogen hösten 2023 kan beställa den som pdf genom att kontakta kommundelsutvecklare på Jönköping stadsbyggnadskontor.

Bruksområdet Norrahammar, flygfoto mot norr. Foto Anders Blomqvist.


Septemberljus 2022

September 2022 arrangerade ljusdesignstudenterna på Jönköpings tekniska högskola tillsammans med Jönköpings kommun en ljusmanifestation, Septemberljus.

Arrangemanget genomfördes lördagen den 25 september och pågick till långt fram på kvällen. Plats: Bruksområdet i Norrahammar. Många hade hörsammat kallelsen och evenemanget var mycket välbesökt.  Alla verksamheter på Bruksområdet hade öppet och var delaktiga i arrangemanget som blev mycket omtyckt.

Flera föreningar medverkade och även musikgruppen ”3 små grisar” och Svenska Kyrkan deltog. Ljuseffekterna var fantastiska och var spridda över hel området. Bilderna härintill ger ett litet smakprov.

13 maj 2022 var det första gången som Jönköpings kommun gick in som delarrangör på det allt mer aktiva

Bruksområdet. ”Brukets Dag” skall enligt kommunen vara ett återkommande, årligt arrangemang.

Foto Anders Blomqvist

Foto Lisbeth Lejon

Foto Karin Selldén

Ulla Blomqvist

Foto Karin Selldén


ÖPPETTIDER & INTRÄDE 2023

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:

Lördagar: 21 januari - 29 april

Lördag och söndag: 6 maj - 18 juni

Tisdag - söndag: 27 juni - 20 augusti

Lördag och söndag: 26 augusti - 24 september  

Lördagar: 30 september - 9 december

Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!

Inträde vuxna 60 kr

Pensionärer 50 kr

Ungdomar 12 - 18 år 30 kr

Ungdom under 12år gratis.

(föreningsmedlemmar fritt inträde).

OPENING HOURS & ENTRY 2023

Open 11 - 15 the following days:

Saturdays: 21 January - 29 April

Saturdays and Sundays: 6 May - 18 June

Tuesday - Sunday: 27 June - 20 August

Saturday and Sunday: 26 August - 24 September

Saturdays: 30 September - 10 December

Please note, that the museum is closed on

Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year

Admission adults SEK 60

Pensioners SEK 50

Young people 12 - 18 years SEK 30

Youth under 12 free.

(association members free admission).

ÖFFNUNGSZEITEN & EINTRITT 2023

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:

Samstags: 21. Januar - 29. April

Samstag und Sonntag : 6. Mai - 18. Juni

Dienstag - Sonntag: 27. Juni - 20. August

Samstag und Sonntag: 26. August - 25. September

Samstags: 30. September - 9. Dezember

Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!

Eintritt Erwachsene SEK 60

Rentner SEK 50

Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30

Jugendliche unter 12 Jahren frei.

(Vereinsmitglieder freien Eintritt).KONTAKTUPPGIFTER

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum | Hammarvägen 39 | 562 32 Norrahammar | info@industrimuseet.se | TEL: 036 316621

Ordförande Tommy Gustafsson 0707 793348| Sekreterare Gunnel Bergsten 0709473194 . | Webansvarig Ronald Blomqvist 0706300521