Välkommen till Industrimuséet

Industrimuseet i Norrahammar är en ideell verksamhet som bedrivs av Föreningen Industri- & Bygdemuseet, Norrahammar.

Museet invigdes i juni 1999 och är inrymt i den gamla elementverk-staden i Norrahammars Bruks tidigare lokaler.

Museets verksamhet bygger på historien och verksamheterna i den södra delen av Jönköpings kommun, som omfattar samhällena Hovslätt, Sandseryd, Norrahammar, Barnarp, Taberg och Månsarp.

Museet är inrymt på plan ett, två och tre. Hiss finns.

Plan 1 innehåller Norrahammars första brandbil (1930) och användes av Norrhammars Borgarbrandkår. Bilen är en Chevrolet av 1929 års modell med en motor om 50 hästkrafter.

Plan 1 innehåller också en mindre järnvägdutställning. Här finns också, sedan några år tillbaks, Radiomuseets studieutställning.

Plan 2, där receptionen finns, innehåller en stor utställning som visar den industriella utvecklingen som hade sin början i mitten av 1800-talet. Utställningen bygger i huvudsak på verksamheter som har sitt ursprung i Tabergsådalen, södra delen av kommunen.

Plan 3 upptas av en utställning som visar järnets utveckling i vår bygd, en mer än 1.000 år gammal tradition, som rymmer järn framtaget ur myrmalm till brytning av berg och bearbetning i masugnar.

Besökstider och avgifter se informationen längst ned på sidan.

Gruppbesök

Industrimuseet finns i Norrahammar 9 km söder om Jönköping centrum (följ E4 söderut) och tag avfart 93 eller 94 och kör mot Norrahammar)

   Museet är beläget på det som tidigare var Norrahammars Bruks industriområde på Hammarvägen 39, mitt emot Folkets Hus.

  Det finns parkering för bussar och bilar i direkt anslutning till museientrén inne på industriområdet.

Grupper om minst 10 personer är välkomna efter tidsbokning. Vardagar 250 kr per grupp.

Helgdagar 400 kr per grupp. Guide ingår alltid i gruppbesök. Entréavgiften är 45 kr/person vid gruppbesök.

I Tabergsådalen finns det ett antal lunchställen. För grupper i vår del av kommunnen, rekommenderar vi Spånhults Herrgård, Hotell Taberg eller Toppstugan (på Tabergs topp).

Mer information hittar du på kartan till vänster. 

Vill du bara ta en enkel fika kan du göra det i museet. Vi beställer hit kaffe med tillbehör – om du inte har med dig eget.

För skolklasser (eller motsvarande) gäller enbart startavgift 250 kr (alltså ingen entréavgift).

gäller enbart startavgift 250 kr (alltså ingen entréavgift).

Kartan skall uppdateras med aktuellare uppgifter

Så här hittar du till Industrimuseet i Norrahammar:

Kommer du söderifrån på E4:an, tag vänster vid Avfart 93 och kör mot Taberg/Norra-hammar.

Kommer du norrifrån (E4 från Jönköping), tag avfart 94 och kör till höger mot Norrahammar.

På kartan... finns matställen och vissa platser utmärkta, som du kan ha nytta av.

Använd formuläret nedan

om du vill boka besök.